top of page
"ממעמקים קראתיך יה"

עולם המים – במים, הגוף מאבד ממשקל גופו, האדם חש קלות, מפרקי גופו מתרככים וטווח תנועתו גדל. העומס יורד מעמוד השדרה.

האדם עטוף מכל צדדיו, נתמך ע"י המים החמים והמטפלת.

המים מאפשרים חיבור למקום אליו שייכת מהותינו הקדומה, הזכה.

הגוף מקבל חופש תנועתי, הנפש מתרחבת והאדם מקבל מזון אליו מתגעגע.

"אהובה יקרה

איך מתארים מסע כזה...

שהייתי אדמה, והייתי חול ניגר והייתי ים והייתי צדף ובתוכו פנינה נישא על פני הגלים. והייתי רוח והייתי אור. 

פגשתי בתוכי אהבה גדולה לגוף הזה שלוקח אותי למקומות הכי  חשובים בחיי , הגוף שבדרך כלל רמוס תחת השמצותי ומבוכתי בו. מצאתי בתוכי אמון בו.

הנוכחות שלך כמטפלת היא כ"כ קשובה ובטוחה. כאילו אינך שם . אלא רק נוכחות מיטיבה ומכילה שמתוכה פגשתי בטחון גדול באלוהים. הרגשה שאני מוחזקת ושמורה.יכולה להרפות באופן נדיר כ"כ בחיי. ועם זאת להיות מקום מגן שומר ומכיל לעובר שבתוכי.

שער עבורו לחיים שתכף יפרצו.

 

תודה.

אלמונית"

bottom of page